COVID 19 information
W1siziisijiwmjevmduvmdmvnni5cjv2mwhrnf9xzwjiyw5uzxjfu3bvcnrzbwf0zv9tywpfnzi4edkwchguz2lmil1d?sha=8aa30aa2e8faa201

I tråd med Coronaprotokollen fra DHF og myndighedernes generelle regler og anbefalinger er retningslinjerne for kampe i Vibyhallerne som følger – ud over at du SKAL HUSKE at bruge håndsprit, vask hænder og hold afstand, når du færdes i hallerne.I tråd med Coronaprotokollen fra DHF og myndighedernes generelle regler og anbefalinger er retningslinjerne for kampe i Vibyhallerne som følger – ud over at du SKAL HUSKE at bruge håndsprit, vask hænder og hold afstand, når du færdes i hallerne.

Afvikling af kampen

Begge hold SKAL forblive på banen i pausen. 

Når kampen er slut, forlades hallen hurtigt, så de næste hold kan komme ind. Holdene benytter ind- og udgang af hallen via døre på langsiderne i begge haller. 

Banen skal være tømt, før næste hold indtager banen. Der afspritter dommerbord, udskiftningsområde, samt tilskuerbænke mellem kampene.

Bad & Omklædning

Der er IKKE mulighed for bad og omklædning i Viby-hallerne, hverken for ude- eller hjemmehold.

Udehold som kommer 40 minutters kørsel fra Viby, kan dog bade og klæde om, og der vil i blive stillet 1 omklædningsrum til rådighed. Et omklædningsrum i Viby kan rumme 5 eller 6 personer (så man må bade på skift). 

Rummet skal sprittes af INDEN brug. Det påhviler brugerne selv at afspritte inden brug. 

Spillerne

Ved kamp i hal 2, kan der opvarmes i gang-areal langs med hal 2. Ved kamp i hal 1 benyttes gang langs med hallen, samt område i forhallen foran omklæding.

Se nedenstående oversigskort for opdeling af tilskuere, spillere samt ind- og udgange.

Mundbind

Fra torsdag den 29. oktober skal man skal bære mundbind når man færdes overalt i Viby-hallerne, såfremt man er over 12 år.


Spillere må tage det af, når man er i aktion (træning, kamp, opvarmning osv), og tilskuere må tage det af når man sidder ned. 

Tilskuere

Der er meget begrænset kapacitet til tilskuere.  Hal 1 kan rumme 75 tilskuere. Derfor tillades MAXIMUM 30 personer fra udeholdet (inkl spillere, ledere og tilskuere) til kampe i hal1 Hal 2 kan rumme 35 - MAXIMUM 20 personer fra udeholdet til kampe i hal 2.

Vi forbeholder os ret til at afvise tilskuere ved døren, når max kapacitet er nået.

Tilskuere må først opholde sig i hallen umiddelbart før kampstart, og skal forlade hallen igen straks når kampen er slut, så næste ”hold” kan komme ind.

Se oversigskort nedenfor for inddeling af hhv. spillere og tilskuere.

Café VIFen

Man er meget velkommen til at besøge Café VIFen inden og efter kampene.

HUSK mundbind er påkrævet, hvis man er over 12 år.

Hal-opdeling

Skal du spille i hal 2 skal skal spillere og tilskuere benytte indgangen på ”bagsiden” af klubhuset. Deltagere og tilskuere til kampe i hal 1, skal benytte hovedindgangen.

For at begrænse antallet af personer i og omkring hver hal, henstilles til, at tilskuere ankommer og forlader hallerne umiddelbart før og efter kampene.

Ved aktiviteter i begge haller, er det VIGTIGT at afspærringen mellem de 2 haller respekteres.

Halfordeling_lille%20format