Nyheder

Vif_nyhedsbrev_%20juni_2016

Nyhedsbrev, juni 2016

Vif_nyhedsbrev_dec_2016

Nyhedsbrev, december 2016

Vif_nyhedsbrev_feb_2017

Nyhedsbrev, februar 2017

Generalforsamling

Generalforsamling i Viby IF Håndbold, onsdag d. 10. maj 2017

Formand Erik Heltoft bød velkommen til de 14 fremmødte.

Valg af dirigent

Prebn Dall blev valgt. Preben konstaterede at der indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

Formandens beretning

Erik berettede om året i Viby If Håndbold. Erik holdt en lille tale for de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Ingen kommentar til formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassererens beretning og regnskab

Det underskrevne regnskab blev udleveret og gennemgået af Nancy.
Kasserens beretning og regnskabet blev godkendt

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Valg af formand

Erik Heltoft er på valg – genopstiller
Erik blev valgt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Steffen Møller på valg - villig til genvalg
Nancy De Linde – villig til genvalg

Rikke Gamborg på valg – genopstiller ikke

Steffen og Nancy blev valgt

Bestyrelsen mangler et ordinært medlem. Bestyrelsen søger at finde et yderligere medlem over sommere.n

Valg af 2-3 suppleanter for 1 år

Flg. blev valgt som suppleanter:

Gitte Dam
Louise Kaas Hansen
Søren Sørensen

Valg af revisor for 2 år

Ninna Juul blev valg

Valg af revisor suppleant for 1 år

Preben blev valgt.

Eventuelt

Jan Rømer fortalte at der har været 34 ”ydelser” Kun en større skade et forstue fodled.
Jan falder for aldersgrænsen og skal have en superviser hvis han skal fortsætte. Gitte vil gerne være supervisor.

Fitnessrummet har været klar men der skal ny varme og ventilation og vi afventer ibrugtagningstilladelse.
Vi må gerne instruere i brug af maskinerne. Det ser ud til at træningsplanen kan gå op.
Adgang via Peter Nielsen og Preben Dall der sørger for at opdatere nøgler. Senere får spillerne direkte adgang.

Erik takkede dirigenten og de fremmødte.

Erik bad den nye bestyrelse samles efter generalforsamlingen og første bestyrelsesmøde bliver tirsdag, den 23. maj 2017, kl. 18.30.

Klik her for at læse formandens beretning

Dommeraspiranter

Dommeraspiranterne og dommer Henrik Sørensen

Dommeraspiranter

Lørdag den 5. november 2016 var 7 af vores ungdomspillere sammen med dommer Henrik Sørensen. Formålet med kurset var, at spillerne skulle introdueres til regler mm. set med en dommers briller. Kurset varede 3 timer, og vores ny uddannede dommere er nu klar til at dømme nogle håndboldkampe.

Selvom vi godt kunne have ønsket, at der var flere spillere, som havde tilmeldt sig, er vi naturligvis super glade for de 7 spillere kom, og de gjorde det supergodt, og vi glæder os til at se dem styre slagets gang nede i Viby hallerne.

Stor tak til Henrik Sørensen - som forøvrigt også er vores U18 pigetræner.

2016-09-28%2022.32.14

Tirsdagens nye mødested

Peters Corner - det nye samlingssted om tirsdagen

I uge 40, 2016 åbnede Peters Corner, som et alternativ til VIFen, som er klubbens cateteria.

VIFen er nemlig fyldt med numre og bankofolk hver tirsdag, og derfor er der nu lavet en alternative tilbud til spillere, trænere og forældre, hvor de kan komme og hygge før og efter træningen.

Oktoberfest

Højt humør med festklædte deltagere

Oktoberfest

For 4. år i træk har Viby IF holdt Oktoberfest - og denne gang var der ikke mindre end 670 festklædte tyrolerpiger og mænd i Viby hallen.

Det var et brag af en fest og vi glæder os til at ses I hallen igen næste år.

Erik%20heltoft%20takker%20preben

Formand Erik Heltoft takker Preben for den gode indsats

Referat fra Generalforsamling i Viby IF Håndbold, torsdag d. 12. maj 2016

Erik Heltoft bød velkommen til de 14 fremmødte.

Valg af dirigent

Helle Fisker er valgt. Helle konstaterede at der indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

Formandens beretning

 • Erik berettede om året i Viby If Håndbold. Erik holdt en lille tale for de afgående bestyrelsesmedlemmer.
 • Rømer takkede for Preben for et godt samarbejde gennem årene.
 • Ingen kommentar til formandens beretning
 • Formandens beretning blev godkendt.

Kassererens beretning og regnskab

 • Det underskrevne regnskab blev udleveret og gennemgået af Preben.
 • Kasserens beretning og regnskabet blev godkendt

Indkomne forslag

 • Bestyrelsen har fremsat forslag om kontingentstigning
 • Dirigenten konstaterede at forslaget er fremsat rettidigt.
 • Forslag 1 handler om stigning af kontingentet. Forslaget blev vedtaget.
 • Forslag 2 handler om at der ændres til én årlig rate og ved indmeldelse efter nytår betaler man 50 %.
 • Forslaget blev vedtaget.

Valg af formand

 • Erik Heltoft er på valg – genopstiller
 • Erik blev valgt

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 • Preben Dall – genopstiller ikke
 • Susanne Brylle Thomsen – genopstiller
 • Dorthe Mathiassen – genopstiller
 • Kent Winther opstiller og blev valgt
 • Susanne Brylle Thomsen og Dorte Mathiassen blev begge genvalgt
 • Ikke på valg: Rikke Gamborg, Steffen Møller, Nancy de Linde

Valg af 2-3 suppleanter for 1 år

 • Erna Damgaard – genopstiller ikke
 • Amalie Nørrevang Jensen – genopstiller
 • Martin Jørgensen - genopstiller
 • Amalie og Martin blev begge genvalgt
 • Tenna Agger blev valgt

Valg af revisor for 2 år

 • Ninna Juul – ikke på valg

Valg af revisor suppleant for 1 år

 • Preben Dall opstiller
 • Preben blev valgt.

Eventuelt

 • Rømer fortalte at det har været et år med meget få skader. Han orienterede om uddannelse af 15 nye klublæger rundt om i landet.
 • Preben takkede af.
 • Fortsætter med Group 2002, som har forlænget aftalen med DHF i 3 år. Fortsætter også i forbindelse med oktoberfesten. Ligeledes har han også lovet at hjælpe den nye kasserer godt i gang.
 • Erik takkede dirigenten og de fremmødte.

Erik bad den nye bestyrelse samles efter generalforsamlingen og første bestyrelsesmøde bliver onsdag, den 8. juni 2016, kl. 18.30.

Dsc_8454_small

Claus Hansen I aktion sammen med U12 drengene

Inspirerende aften med Claus Hansen

I aften var vi så heldige at have landstræner Claus Hansen på besøg i Århus og i Vibyhallen.

Har underviste og coachede vores ungdomstrænere med en flok U12 drenge som såkaldte medier til hans disposition.

Set udefra er der ingen tvivl om Claus' kompetence håndboldfagligt, men ikke mindst de menneskelige egenskaber trådte i den grad igennem her i aften.

Ud over at han lærte hvordan man holdt drengene koncentrerede og beskæftiget, lagde undertegnede også mærke til hvordan han med positiv energi (taget fra Søren malling) nærmest spredte sin kærlighed i hallen. Når man også har set ham på bænken til landskampe forstår man hvor meget han rummer, da det ikke altid er blidhed der kendertegner Claus på bænken i en kamp.

En anden ting man bider mærke i er hans evne til at udfordre de virkelig gode, så de lærer samtidigt med at deres holdkammerater også får det lidt nemmere i øvelserne. Virkelig inspirerende

Det som man hørte fra de unge trænere var; det giver en noget at tænke over, man ved det måske godt men nu har man fået sat ord på det og set det i praksis.

Ingen tvivl om at der blev tanket håndboldviden, håndboldkultur og ikke mindst inspiration til t gå ud og leve noget mere spændende træning ud i Vibyhallerne i fremtiden.