Klubnyheder

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

14. maj 2018, 14.58

Vi suspenderede den ordinære generalforsamling d. 02.05.18, da det ikke var muligt at vælge en ny formand på generalforsamlingen. Vi skal have valgt en ny formand. Det gøres direkte på generalforsamlingen jf. Viby IF Håndbolds vedtægter.

Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer og andre interesserede til at lade sig opstille som formand eller hjælpe med til at finde en ny formand. Den afgående formand vil være behjælpelig med råd og sekretariatsfunktion i en overgangsperiode.

Vi opfordrer ligeledes til at man overvejer at stille op som ordinært bestyrelsesmedlem eller suppleant idet vi formentlig kommer til at mangle et bestyrelsesmedlem og mindst en suppleant for at vi kan være fuldtallige jvf. vedtægterne.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af formand Erik Heltoft - modtager ikke genval

3.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Steffen Møller – ikke på valg Nancy De Linde – Ikke på valg Rikke Andersen – Ikke på valg

Kent Winter – modtager genvalg Louise Kaas Hansen – opstiller til valg Susanne Brylle Thomsen – modtager ikke genvalg Dorte Mathiassen – modtager ikke genvalg

4.    Valg af 2-3 suppleanter for 1 år.

Susanne Brylle Thomsen – opstiller til valg Gitte Dam – modtager ikke genvalg Louise Kaas Hansen – modtager ikke genvalg

5.    Valg af revisorsuppleant for 1 år

6.    Eventuelt