Klubnyheder

Generalforsamling 2018

10. april 2018, 10.03

GENERALFORSAMLING 2018

I Viby IF Håndbold, onsdag 2. maj kl. 19:00 klubhuset, Viby Stadion.

Eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsen på mail vermundsgade10@gmail.com  senest den 25 april 2018.

1.    Valg af dirigent 

2.    Formandens beretning

3.    Kassererens beretning og regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Valg af formand 

6.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

7.    Valg af 2-3 suppleanter for 1 år.

8.    Valg af revisor for 2 år.

9.    Valg af revisorsuppleant for 1 år

10.  Eventuelt