Sportsudvalg

Formålet med sportsudvalget

Sportsudvalget kan/skal bruges til rådgivning af sportslige problemstillinger. Sørge for løbende udvikling af både trænere og hjælpetrænere gennem kurser og klubarrangementer.

Opgaver
  • Rådgive bestyrelsen ifm. ansættelse af trænere og hjælpetrænere
  • Finde relevante kurser til trænere og til hjælpetrænere i løbet af sæsonen
  • Lave og afvikle trænermøder i samarbejde med bestyrelsen
  • Lave og afvikle andre relevante arrangementer for trænere og hjælpetrænere i løbet af sæsonen i samarbejde med bestyrelsen
  • Agere sportslig rådgiver overfor trænerne
Bestyrelsesmedlem
File
Erik Heltoft
51 57 57 58

vermundsgade10@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
SM
Steffen Møller
29 44 47 66