Børne- og ungdomsudvalg

Formålet med børne- og ungdomsudvalget

Udvikling af træningsmiljøet i samarbejde med trænerne – både sportsligt og socialt - og som er i overensstemmelse med Viby IF Håndbolds værdier og holdninger.

Sikre at spillerne får en fælles forståelse for at håndbold er et holdspil og at holdfællesskab er et nøgleord i Viby IF Håndbold. Det er vigtigt, at spillerne i denne periode af deres håndboldliv får oplevelser, der ligger ud over spillet på håndboldbanen, således de, ud over glæden ved spillet, oplever glæden ved fællesskabet i og på tværs af hold og alder.

Forældrene skal også opleve samme fællesskab, og det skal være naturligt for forældrene at bakke op om deres barn og klubben samt de aktiviteter, der er.

Opgaver
  • Være den primære kontakt til trænere, spillere og forældre
  • Arrangere forældremøder på holdene
  • Koordinere dommere til døm-selv-kampe i samarbejde med turneringsansvarlig
  • Lave sociale tiltag på tværs af holdene sammen med trænerne
  • Have løbende dialog med trænerne om hold status
Bestyrelse
File
Susanne Brylle Thomsen
40 12 63 96
Bestyrelse
File
Kent Winther
40 54 21 10
Bestyrelse
NL
Nancy D. Linde
30 56 23 70